Zo stavby

Nižšie nájdete foto a videodokumentáciu priebehu stavby.

Priebeh stavby